Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч

Орхон аймаг дахь БОЭТ-ийн Мэдрэлийн эмч С. Энхмаа