Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч

МЯСЭ-ийн Эмгэг Судлаач эмч – Б.Цэнд-Аюуш