Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч

Сорбус эмнэлгийн Арьс, Харшлын их эмч У.Басцэцэг