Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч

АШУҮИС-ийн АУС-ийн Арьс судлалын тэнхимийн багш С.Ундрам