Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч

ЭХЭМҮТ-ХЭ, МХНТ, Мэдээгүйжүүлгийн эмч Г.Ганчимэг