Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч

“Гурван Гал” эмнэлгийн нярайн эмч Б.Янжин