Description: C:UsersUserDesktopstrategy.pngНомын нэр: Эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги

Зориулалт: Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалтын чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтэн, эрүүл мэдийн даатгалын салбарт ажиллагчид, эрүүл мэндийн даатгалыг сонирхогч, судлаачид болон даатгуулагчид, даатгалын чиглэлээр мэдлэг авахыг хүссэн хэн ч ашиглах боломжтой.

Тус стратегийг эндээс татаж авна уу.