Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг ДЭМБ-ын захиалгаар “Орон нутгийн эрүүл мэндийн салбар дахь гадаад, дотоодын байгууллагуудын дэмжлэг, тусламжийн түргэвчилсэн үнэлгээ”-г зохион байгууллаа.

Тус үнэлгээний зорилго нь эрүүл мэндийн салбар дахь гадаад, дотоодын дэмжлэг, тусламжийг сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд сонгогдсон газруудад бүртгэх, үнэлж дүгнэх, ингэснээрээ эрүүл мэндийн системийг цаашид бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм.

Үнэлгээний тайлан-англи хэл дээр