Монголын Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг 2023 онд Нийгмийн эрүүл мэнд судлал, статистикийн мэргэшлийн зэргийн шалгалтыг дараах чиглэлээр авна.

Монголын Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг 2023 онд Нийгмийн эрүүл мэнд судлал, статистикийн мэргэшлийн зэргийн шалгалтыг дараах чиглэлээр авна. Үүнд: д/д Шалгалтын нэр Бүртгэл эхлэх Бүртгэл хаах Шалгалт авах Шалгалтын төлбөр 1. НЭМ-ийн ахлах зэрэг горилох 5 сарын 15 6 сарын 5 6 сарын 19 11 цагт 125’000 төг 2. НЭМ-ийн тэргүүлэх зэрэг горилох 5…

Read More