Бөөр үргэлжлүүлэн орлуулах эмчилгээ

Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч Сонгинохайрхан Нэгдсэн Эмнэлэг, Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний тасаг, Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний эмч Б.Мягмарсүрэн

Read More