Бөөр үргэлжлүүлэн орлуулах эмчилгээ

Open Medical Institute хөтөлбөрийн Залцбургийн олон улсын эмч нарын семинарын оролцогч Сонгинохайрхан Нэгдсэн Эмнэлэг, Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний тасаг, Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний эмч Б.Мягмарсүрэн

Read More

“Монгол улс дахь эрүүл мэндийн байгууллагын нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдалд Ковид-19 цар тахлын үзүүлэх нөлөөг үнэлэх нь” үнэлгээ

Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг (МНЭММН) нь “Монгол улс дахь эрүүл мэндийн байгууллагын нэн шаардлагатай тусламж, үйлчилгээний тасралтгүй байдалд Ковид-19 цар тахлын үзүүлэх нөлөөг үнэлэх нь” үнэлгээг 2021.09.14-2021.12.30-ны хооронд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, ЭМЯ-ны дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэлээ. Үнэлгээний зорилго нь Ковид-19 цар тахлын үед эрүүл мэндийн байгууллага дахь нэн шаардлагатай…

Read More