Нийтийн эрүүл мэндийг нийгэмд хүргэхийг зорьсон он жилүүд (2002-2019)

Агуулга: Эмхэтгэлд нийгэмлэг байгуулсан түүх, үе үеийн удирдлагууд, хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүд, нийгэмлэгээс гаргасан ном, гарын авлагууд, гишүүдийн дурсамж дурдатгалууд, хамтрагч байгууллагууд, гэрэл зургууд, стратеги төлөвлөгөө зэргийг унших боломжтой. Эмхэтгэлийг эндээс үзнэ үү. Read More

OPEN MEDICAL INSTITUTE ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

OPEN MEDICAL INSTITUTE тэтгэлэгт хөтөлбөр нь манай орны эрүүл мэндийн салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй хөтөлбөрүүдийн нэг юм. Хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь i) шилжилтийн үедээ байгаа улс орнуудын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг дэмжих ii) эмч нарыг сургалтанд хамруулснаар чадваржсан эмч нарын тоог нэмэгдүүлэх iii) төгсөлтийн дараах эрүүл мэндийн боловсрол, сургалтыг шинжлэх ухаан, технологийн…

Read More