Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлээс сэргийлэх зөвлөгөө өгөх кредиттэй сургалт

Нийгэмлэг нь өвчтөн, үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх чадвар олгох сургалтын хөтөлбөр, удирдамж, ширээний номыг тус тус боловсруулан гаргалаа. Энэхүү сургалт нь 2 өдөрт явагдаж, 2 кредит олгох юм. Сургалт нь өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч, нийгмийн ажилтнаас гадна мэргэшсэн (өрх, дотор, мэдрэл, дотоод шүүрэл, зүрх судас, сэргээн засал, хоол судлал, хөдөлгөөн засал, сэтгэц, сэтгэл…

Read More