Хөвсгөлчүүд түр оршин суугчдын асуудлаа шийдвэрлэж чадлаа

Өнөөдөр манай улсад  түр оршин суугчдын асуудал анхаарал татсаар байгаа боловч хэрхэн шийдвэрлэх талаар дорвитой алхмууд хийгдэж байсангүй. Харин энэ  асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг зоригтойгоор эхлүүлж, ханцуй шамлан ажиллаж, тодорхой үр дүнд хүрч буй  Хөвсгөлийн төрийн бус байгууллагууд, иргэдийн төлөөлөлдөө баяр хүргэе! Иргэд хэрэгцээтэй тусламж үйлчилгээгээг хаана амьдарч байгаагаас үл хамааран авах ёстой ч түр оршин суугчид бүртгэлгүйн улмаас эрүүл…

Read More

Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөө, шийдвэрлэх арга зам

Энэхүү баримт бичиг нь цаашид сайжруулах боломжтой ажлын хувилбар юм. Баримт бичгийг мэдлэг мэдээлэл хуваалцах болон хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зорилгоор боловсруулсан болно. Тус баримт бичгийн төсөлд багтсан судалгааны үр дүн, тайлбар болон дүгнэлтүүд нь зохиогчдын байр суурийг илэрхийлсэн бөгөөд НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын бодлого, үзэл бодлыг илэрхийлээгүй болно. Тус тайланг Ирвин хот дах…

Read More