Бүх гишүүдийн VI хурал 2015 оны 1 сарын 30

Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг бүх гишүүдийн VI хурлыг 2015 оны 1 сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан. Хурлаар 2012-2014 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, хяналтын зөвлөлийн тайланг хэлэлцэн, нийгэмлэгийн дүрмэнд өөрчлөлт оруулж, удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгож батлав. 2012-2014 оны үйл ажиллагааны тайлан 2012-2014 оны санхүүгийн тайлан

Read More