“Нярайн тусламж, үйлчилгээ” сургалт

Он: 2009 Зорилго: Монголын нярайн эмч нарын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх Зорилт: Зальцбургийн олон улсын анагаахын семинарыг Монгол улсад зохион байгуулах Нярайн тусламж, үйлчилгээний олон улсын тэргүүн туршлагыг хөдөө орон нутгийн болон нийслэлийн нярайн эмч нартай хуваалцах Үйл ажиллагаа: АНУ-ын Колумбын их сургуулийн 2 профессорын илтгэлүүдийг Монгол хэл рүү орчуулж бэлтгэх Нярайн тусламж, үйлчилгээний тулгамдсан асуудлаар эмнэлзүйн 5…

Read More

Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хянах үйл ажиллагаанд шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бий болгох ухуулга нөлөөллийн ажил

Он: 2009 Зорилго: Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хянах үйл ажиллагаанд шаардлагатай санхүүжилтийг эх үүсвэрийг бий болгох эрх зүйн орчин бүрдүүлэх талаар ухуулга, нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах Зорилт: Архи, согтууруулах ундааны онцгой албан татварын хоёр хувийг Эрүүл мэндийг дэмжих санд төвлөрүүлэхийн ач холбогдлын талаар шийдвэр гаргагч нарыг нотолгоо, мэдээллээр хангах Архи, согтууруулах ундааны онцгой албан татварын хоёр хувийг…

Read More

ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх сайн дурын зөвлөгөө, шинжилгээний үйлчилгээг сурталчлах багцыг боловсруулах

Он: 2008-2009 Зорилго: ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх сайн дурын зөвлөгөө, шинжилгээний сурталчилгааны багцыг боловсруулах замаар 2008-2009 оны кампанит ажлыг дэмжих Зорилт: ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх сайн дурын зөвлөгөө, шинжилгээний лого, уриа, зорилтот хүн амын хувь хүний зан үйлд эерэг өөрчлөлт гаргахад чиглэсэн мэссэжүүд боловсруулах Эрүүл мэндийн газар, нэгдлүүдийн хөтөлбөрийн зохицуулагч, эмч нар зэрэг оролцогч талууд ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх сайн…

Read More

Өрхийн эмнэлгээр дамжуулан сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийг нийгмийн амьдралд оролцуулах чадвар олгох

Он: 2008-2009 Зорилго: Өрхийн эмнэлгээр дамжуулан сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийг нийгмийн амьдралд оролцуулах чадвар олгох Үйл ажиллагаа: Захын гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт үйлчилдэг ЧД-ийн 8,15-р хорооны “Шижэд дүг”, “Энэрэнгүй сэтгэл”, БЗД-ийн “Андсайхан” өрхийн эмнэлгүүдэд сургалтын өрөө байгуулж тохижуулах Өрхийн эмнэлгийн эмч, сувилагчдыг сургагч багшаар бэлтгэх Сэтгэцийн өвчин, эмгэгтэй хүмүүсийг асран халамжилдаг гэр бүлийн хүмүүст сургалт явуулах Сэтгэцийн өвчин,…

Read More