Бүх гишүүдийн III хурал 2007 оны 6 сарын 16

Огноо: Цаг: Байр: Хянасан: Хөтөлсөн: Ирц: 2007 оны 6 сарын 16 11:00-14:40 “Мика” зочид буудлын Хурлын танхим Хурлын дарга С.Төгсдэлгэр Төслийн ажилтан Н. Хэрлэнчимэг 58 хувь 1. Хэлэлцэх асуудлыг батлах Өөр санал гаргаагүй тул хэлэлцэх асуудлыг батлав. 2. Мэдээллийн хэсэг Нийгэмлэгийн тэргүүн Ц. Бүжин бүх гишүүдийн II хурлаас хойш хийгдсэн 2005-2006 оны үйл ажиллагааны тайланг…

Read More