Анхан болон дунд шатны нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэгчдэд зориулсан нийгмийн эрүүл мэндийн суурь сургалтын модулийг боловсруулах

Төслийн нэр: Анхан болон дунд шатны нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэгчдэд зориулсан нийгмийн эрүүл мэндийн суурь сургалтын модулийг боловсруулах Жил: 2004-05   Зорилго:  To improve the capacity of primary and secondary health care providers through the provision of necessary, integrated training modules and ‘train-of-the-trainer’ courses. Зорилт:  1. To identify training needs for primary and secondary health care providers 2. To…

Read More