Бүх гишүүдийн VI хурал 2015 оны 1 сарын 30

Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг бүх гишүүдийн VI хурлыг 2015 оны 1 сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан. Хурлаар 2012-2014 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, хяналтын зөвлөлийн тайланг хэлэлцэн, нийгэмлэгийн дүрмэнд өөрчлөлт оруулж, удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгож батлав. 2012-2014 оны үйл ажиллагааны тайлан 2012-2014 оны санхүүгийн тайлан

Read More

“Хөрс, ус, агаарын бохирдлоос сэргийлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” сургалт

Сургалтаар орчны эрүүл мэндийн үндсэн ойлголтууд, агаар, ус, хөрсний бохирдол, химийн хортой бодисууд хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөхөөс гадна уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнд дасан зохицох зэрэг сэдвүүд багтсан. Сургалтанд шаардлагатай гарын авлага хэвлэгдсэн. Тус сургалтыг Эрүүл аюулгүй байдлын индекс (ЭАБИ)-ийн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг сайжруулахад Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран гэрээ байгуулсны үндсэн дээр Улаанбаатар…

Read More

“Олон нийттэй харилцах арга зүй” сургалт

Энэхүү сургалт нь олон нийттэй үр дүнтэй харилцах, өөрсдийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг хэрхэн үр дүнтэй, хүртээмжтэйгээр хүргэх, олон нийтийн оролцоог хангахад уламжлалт арга барилаас гадна орчин үеийн дэвшилтэт шинэлэг арга хэрэгслүүдийг оновчтойгоор хэрэглэхэд суралцана. Тус сургалтыг Эрүүл аюулгүй байдлын индекс (ЭАБИ)-ийн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг сайжруулахад Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран гэрээ байгуулсны үндсэн…

Read More

Бүх гишүүдийн IV хурал 2009 оны 8-р сарын 28

2009 оны 8-р сарын 28-ны өдөр Монголын нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэгийн бүх гишүүдийн IV хурал Бодь цамхагийн хурлын танхимд болж өнгөрөв. Бүртгэлтэй 88 гишүүнээс 20 гишүүн гадаадад, 24 гишүүн хүндэтгэх шалтгааны улмаас оролцох боломжгүйгээ мэдэгдсэн бөгөөд хуралд нийт 23 гишүүн хүрэлцэн ирж, хурлын ирц 52% байв. Хурлаар нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал 2007-2009 оны үйл ажиллагааны…

Read More

Бүх гишүүдийн III хурал 2007 оны 6 сарын 16

Огноо: Цаг: Байр: Хянасан: Хөтөлсөн: Ирц: 2007 оны 6 сарын 16 11:00-14:40 “Мика” зочид буудлын Хурлын танхим Хурлын дарга С.Төгсдэлгэр Төслийн ажилтан Н. Хэрлэнчимэг 58 хувь 1. Хэлэлцэх асуудлыг батлах Өөр санал гаргаагүй тул хэлэлцэх асуудлыг батлав. 2. Мэдээллийн хэсэг Нийгэмлэгийн тэргүүн Ц. Бүжин бүх гишүүдийн II хурлаас хойш хийгдсэн 2005-2006 оны үйл ажиллагааны тайланг…

Read More