Хөвсгөлчүүд түр оршин суугчдын асуудлаа шийдвэрлэж чадлаа

Өнөөдөр манай улсад  түр оршин суугчдын асуудал анхаарал татсаар байгаа боловч хэрхэн шийдвэрлэх талаар дорвитой алхмууд хийгдэж байсангүй. Харин энэ  асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг зоригтойгоор эхлүүлж, ханцуй шамлан ажиллаж, тодорхой үр дүнд хүрч буй  Хөвсгөлийн төрийн бус байгууллагууд, иргэдийн төлөөлөлдөө баяр хүргэе! Иргэд хэрэгцээтэй тусламж үйлчилгээгээг хаана амьдарч байгаагаас үл хамааран авах ёстой ч түр оршин суугчид бүртгэлгүйн улмаас эрүүл…

Read More

ЭМЯ-наас Залцбургийн семинарын талаар зөвлөмж гаргалаа

ЭМЯ-наас Залцбургийн семинарыг дэмжиж ажиллах талаар харьяа төв эмнэлгүүд, тусгай мэргэжлийн төвийн дарга, захирал нарт зөвлөмж болголоо Монголын эмч нарын чадавхийг дээшлүүлэх энэхүү сургалтад эмч нараа оролцуулахад байгууллагын зүгээс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, суралцсан мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг байгууллага, улсын түвшинд түгээх сургалт зохион байгуулахад идэвх санаачлагатай ажиллахыг удирдах ажилтнуудад зөвлөмж болгож байна. ЭМЯ-ны зөвлөмжийг та эндээс үзнэ…

Read More