Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлээс сэргийлэх зөвлөгөө өгөх кредиттэй сургалт

Нийгэмлэг нь өвчтөн, үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх чадвар олгох сургалтын хөтөлбөр, удирдамж, ширээний номыг тус тус боловсруулан гаргалаа. Энэхүү сургалт нь 2 өдөрт явагдаж, 2 кредит олгох юм. Сургалт нь өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч, нийгмийн ажилтнаас гадна мэргэшсэн (өрх, дотор, мэдрэл, дотоод шүүрэл, зүрх судас, сэргээн засал, хоол судлал, хөдөлгөөн засал, сэтгэц, сэтгэл…

Read More

“Хөрс, ус, агаарын бохирдлоос сэргийлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” сургалт

Сургалтаар орчны эрүүл мэндийн үндсэн ойлголтууд, агаар, ус, хөрсний бохирдол, химийн хортой бодисууд хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөхөөс гадна уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнд дасан зохицох зэрэг сэдвүүд багтсан. Сургалтанд шаардлагатай гарын авлага хэвлэгдсэн. Тус сургалтыг Эрүүл аюулгүй байдлын индекс (ЭАБИ)-ийн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг сайжруулахад Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран гэрээ байгуулсны үндсэн дээр Улаанбаатар…

Read More

“Олон нийттэй харилцах арга зүй” сургалт

Энэхүү сургалт нь олон нийттэй үр дүнтэй харилцах, өөрсдийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг хэрхэн үр дүнтэй, хүртээмжтэйгээр хүргэх, олон нийтийн оролцоог хангахад уламжлалт арга барилаас гадна орчин үеийн дэвшилтэт шинэлэг арга хэрэгслүүдийг оновчтойгоор хэрэглэхэд суралцана. Тус сургалтыг Эрүүл аюулгүй байдлын индекс (ЭАБИ)-ийн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг сайжруулахад Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран гэрээ байгуулсны үндсэн…

Read More

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАР ДАХЬ МАНЛАЙЛАЛ/МЕНЕЖМЕНТ сургалт

Нийгэмлэг нь “Эрүүл мэндийн салбар дахь манлайлал/менежмент” сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан, 2 кредиттэй сургалт зохион байгуулах эрхийг авсан. Тус сургалтаар багаар ажиллахад манлайлах чадварын үүрэг, үр нөлөө, байгууллагын стратеги, зохион байгуулалт, үнэт зүйлс, үйл ажиллагаа, санхүүгийн менежментийн үндэс, хувь хүний зохион байгуулалт, үүрэг хариуцлагын талаар мэдлэгийг эзэмших болно. Сургалтанд эрүүл мэндийн салбарын өөрийгөө хөгжүүлэх зорилготой бүхий…

Read More