Нийтийн эрүүл мэндийг нийгэмд хүргэхийг зорьсон он жилүүд (2002-2019)

Агуулга: Эмхэтгэлд нийгэмлэг байгуулсан түүх, үе үеийн удирдлагууд, хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүд, нийгэмлэгээс гаргасан ном, гарын авлагууд, гишүүдийн дурсамж дурдатгалууд, хамтрагч байгууллагууд, гэрэл зургууд, стратеги төлөвлөгөө зэргийг унших боломжтой. Эмхэтгэлийг эндээс үзнэ үү. Read More

“Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийн үнэлгээ

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Оном сан, нийслэлийн 142 өрхийн эрүүл мэндийн төв, Швейцарь улсын Новартис сан болон бусад олон талууд хамтран “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийг Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2016-2019 онд хэрэгжүүллээ. Хөтөлбөрийн зорилго нь цусны даралтын тусламж үйлчилгээг (урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлэг үзлэг, оношилгоо, эмчилгээ, менежмент) анхан шатны эрүүл мэндийн…

Read More